INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie

z harmonogramem w dniach 15-17 kwietnia 2019r.

Wszyscy uczniowie klasy VIII muszą być obecni w szkole

o godzinie 8.30.

Dowozy na egzamin – rano bez zmian.

W dniach 15-17 kwietnia 2019r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Dyrektor Szkoły

Stanisław Jednous