Konkurs wiedzy o życiu ks. prof. Bronisława Sieńczaka

Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną reprezentowaną przez p. Annę Piechotę, przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Niedźwiadzie-Filia w Pałecznicy reprezentowaną przez p. Krystynę Dziedzic oraz przez p. Elżbietę Karczewską.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Został on poprzedzony prelekcją w Bibliotece Publicznej w dniu 01-04-2019 przygotowaną przez panią Krystynę Dziedzic. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki ks. Bronisława Sieńczaka, który pochodził z Pałecznicy.

W konkursie uczestniczyło 23 uczniów . Zadanie uczniów polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 17 pytań dotyczących życia i działalności ks. profesora.

Jury w składzie : p. Krystyna Dziedzic, p. Anna Piechota i p Elżbieta Karczewska oceniło prace uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Izabela Laskowska kl. V

II miejsce: Angelika Sidor kl. VI

III miejsce: Natalia Baranowska kl. VI

wyróżnienie: Adrianna Szlachta kl. VI

Natalia Dudzik kl. V

Martyna Bogusz kl. V