III EDYCJA Kto pierwszy, ten lepszy! Cel konkursu: poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z … More

  III EDYCJA KONKURSU Kto pierwszy, ten lepszy! Cele konkursu: rozwijanie spostrzegawczości u dzieci; poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu … More

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, … More WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.